KontaktBiuro Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków


 
kierownik biura:

pok. 21:

sprawy dotyczące pomocy materialnej:

pok. 42:

sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych (za wyjątkiem stypendium dla osób niepełnosprawnych):

pok. 121A:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK