Studenci niepełnosprawni

STUDENCIE I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub przewlekła choroba ogranicza Ci możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych Naszej Uczelni zgłoś się do odpowiedniej osoby, aby o tym porozmawiać.

Osoby do kontaktu:

dr hab. Joanna Puła
Pełnomocnik Rektora UR ds. Studentów Niepełnosprawnych
Telefon: (12) 662 43 67
E-mail j.pula@urk.edu.pl lub rrpula@urk.edu.pl


Pełnomocnik URSS ds. Studentów Niepełnosprawnych
e-mail

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK