Własny fundusz stypendialny

Fundusz stypendialny przeznaczony jest na stypendia naukowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w tym studentów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia (doktoranci).

Stypendia naukowe stanowią pomoc finansową udzielaną wyróżniającym się studentom i doktorantom za twórcze osiągnięcia naukowe (stypendium jednorazowe).

Szczegółowe informacje zawiera:

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 3/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Wniosek o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypednialnego - znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania".

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie