Własny fundusz stypendialny

Fundusz stypendialny przeznaczony jest na stypendia naukowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w tym studentów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia (doktoranci).

Stypendia naukowe stanowią pomoc finansową udzielaną wyróżniającym się studentom i doktorantom za twórcze osiągnięcia naukowe (stypendium jednorazowe).

Szczegółowe informacje zawiera:

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 3/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Wniosek o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypednialnego - znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania".

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK