Pomoc materialna

1. Informacja dotycząca stypendium rektora dla najlepszych studentów

Lista osób, które otrzymały stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Decyzje znajdują się do odbioru we właściwym dziekanacie.

 

2. Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 24 września do 15 października 2018 r. studenci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mogą składać wnioski o świadczenia pomocy materialnej, tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi.

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2018/2019, mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej po immatrykulacji i złożeniu ślubowania.

Studenci starający się o stypendium socjalne, którzy nie zdążą złożyć wniosku w w/w terminie, będą mieli taką możliwość w trakcie trwanie roku akademickiego do dnia 5-tego każdego miesiąca. Wypłata stypendium następuje od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek należy wypełnić w elektronicznym systemie USOSweb, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć w w/w terminie do właściwego dziekanatu.

Przypominamy, że każdy student ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypednium załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR - "oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku".

Załącznik jest dostępny na stronie Uniwersytetu Rolniczego w zakładce: student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania.

Przed złożeniem wniosku każdy student zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z powyższym Regulaminem !!!

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK