BanerUR
Pomoc materialna

Informujemy, że w terminie od 1 do 18 marca 2017 r. studenci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

Wniosek należy wypełnić w elektronicznym systemie USOSweb, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć w w/w terminie do właściwego dziekanatu. Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR) – składają wszyscy studenci;
  • zaświadczenie dotyczące średniej ocen (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR) – składają studenci 1 roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
  • dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe zgodne z wykazem, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR – składają studenci, którzy posiadają dodatkowe osiągnięcia za poprzedni rok studiów.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UR, wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakładce: student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR