Domy Studenckie - Informacje

1. Komunikat nr 3/2022 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zasad zakwaterowania, wykwaterowania i dokonywania odpłatności za miejsca w domach studenckich URK w roku akademickim 2022/2023.

 

2. Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023 

Wyniki I tury naboru wniosków

Zakwaterowanie w domach studenckich URK rozpoczyna się 27 września 2022 roku i trwa do 30 września 2022 roku do godz. 15:00. Wskazany termin nie obowiązuje kandydatów, którzy będą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Od dnia 4 października 2022 roku, wolne miejsca w domach studenckich wchodzą do puli rezerwowej Uczelni. 

Zakwaterowanie studentów w domu studenckim AGH będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu przez zainteresowanych elektronicznej deklaracji zakwaterowania w systemie centralnego rozdziału miejsc (https://akademik.agh.edu.pl). Deklarację zakwaterowania lub ewentualną rezygnację z miejsca należy złożyć w terminie od 15 sierpnia do 14 września 2022 r.

AGH informuje, że w związku z koniecznością przygotowania części infrastruktury Miasteczka Studenckiego AGH dla potrzeb organizatorów III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, które mają odbyć się w dniach 21.06.-2.07.2023 r., zakwaterowanie studentów będzie możliwe do 31.05.2023 r. Studenci Uniwersytetu Rolniczego będą mieli możliwość złożenia odrębnego wniosku o miejsce, w celu dalszego zakwaterowania w dyżurnym domu studenckim w trakcie trwania Igrzysk lub po ich zakończeniu. Wnioski będą rozpatrywane w miarę dostępnych miejsc.

 

3. II tura naboru wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023 !!!

 

W II turze naboru wniosków nie są przyjmowane wnioski o akademik od osób niebędących studentami Uniwersytetu Rolniczego.

 

Student Uniwersytetu Rolniczego zainteresowany przyznaniem miejsca w jednym z domów studenckich pobiera 

 

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do 31 sierpnia 2022 r. do Biura Pomocy Materialnej tradycyjną drogą pocztową w kopercie na adres:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biuro Pomocy Materialnej 

al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków

 

z dopiskiem "wniosek o akademik"

 

Wniosek można również dostarczyć osobiście na powyższy adres do pok. 42.

 

W celu uproszczenia procedur składania dokumentów na rok akademicki 2022/2023 nie jest wymagane udokumentowanie dochodów rodziny studenta. Student wypełniając wniosek deklaruje wysokość miesięcznego dochodu netto na członka rodziny.

Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego, którzy w ramach II tury otrzymali miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki 2022/2023 zostanie udostępniona na stronie Uczelni do 9 września 2022 r. Po tym terminie student zainteresowany miejscem w domu studenckim zgłasza taką chęć do administracji danego akademika.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie