Domy Studenckie - Informacje

1. Lista studentów URK, którzy w ramach 2 tury naboru wniosków otrzymali miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023

Osoby, które nie otrzymała miejsca w domu studenckim lub nie złożyła jeszcze wniosku o przyznanie miejsca w akademiku URK w ramach 1 i 2 tury naboru, a która jest nadal zainteresowana miejscem w domu studenckim URK, zgłasza taką chęć do administracji danego akademika. Takie osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

2. Komunikat nr 3/2022 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zasad zakwaterowania, wykwaterowania i dokonywania odpłatności za miejsca w domach studenckich URK w roku akademickim 2022/2023.

3. Cennik za miejsca w domach studenckich URK na rok akademicki 2022-2023.

4. Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, którzy otrzymali w ramach 1 tury miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023 

Wyniki I tury naboru wniosków

Zakwaterowanie w domach studenckich URK rozpoczyna się 27 września 2022 roku i trwa do 30 września 2022 roku do godz. 15:00. Wskazany termin nie obowiązuje kandydatów, którzy będą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Od dnia 4 października 2022 roku, wolne miejsca w domach studenckich wchodzą do puli rezerwowej Uczelni. 

Zakwaterowanie studentów w domu studenckim AGH będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu przez zainteresowanych elektronicznej deklaracji zakwaterowania w systemie centralnego rozdziału miejsc (https://akademik.agh.edu.pl). Deklarację zakwaterowania lub ewentualną rezygnację z miejsca należy złożyć w terminie od 15 sierpnia do 14 września 2022 r.

AGH informuje, że w związku z koniecznością przygotowania części infrastruktury Miasteczka Studenckiego AGH dla potrzeb organizatorów III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, które mają odbyć się w dniach 21.06.-2.07.2023 r., zakwaterowanie studentów będzie możliwe do 31.05.2023 r. Studenci Uniwersytetu Rolniczego będą mieli możliwość złożenia odrębnego wniosku o miejsce, w celu dalszego zakwaterowania w dyżurnym domu studenckim w trakcie trwania Igrzysk lub po ich zakończeniu. Wnioski będą rozpatrywane w miarę dostępnych miejsc.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie