Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

W roku akademickim 2018/2019 próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalnego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wynosi 950,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego, określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UR, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 71/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK