Stypendium ministra

Studenci, którzy są zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 proszeni są o zgłaszanie się do dnia 30 września 2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl. W treści maila należy podać swoje dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nr albumu oraz nr telefonu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia, dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
Procedura składania wniosku na rok akademicki 2023/2024:
  • w terminie do 30 września 2023 r. student zgłasza chęć złożenia wniosku na adres e-mail zgodnie z powyższymi wytycznymi,
  • koordynator zakłada studentowi konto "redaktora wniosków" w systemie ZSUN/OSF,
  • student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki,
  • po wypełnieniu wniosku student informuje koordynatora o zakończeniu edycji wniosku,
  • koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, etc.) oraz osiągnięć ze stanem faktycznym. W przypadku konieczności koordynator uzupełnia dane lub wystepuje o to do studenta,
  • po zakończonym etapie składania wniosków przez studentów koordynator przekazuje wnioski Rektorowi do decyzji, które wnioski zostaną przekazane do Ministerstwa.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Pomocy Materialnej, tj. z Panem Piotrem Gibasem (tel. 12 662 4276) lub e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie