Dokumenty do pobrania

Akty prawne

  1. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
  2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
  3. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowia, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 17/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

Załączniki:

Domy studenckie

  • wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UR na rok akademicki 2022/2023
  • wniosek o przyznianie miejsca w domu studenckim URK na rok akademicki 2022/2023 - dla studentów anglojęzycznych
  • Regulamin domów studenckich

Inne dokumenty

Opieka zdrowotna

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie