KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Studenci Niepełnosprawni

STUDENCIE I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub przewlekła choroba ogranicza Ci możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych Naszej Uczelni zgłoś się do odpowiedniej osoby, aby o tym porozmawiać.
Możesz złożyć stosowne dokumenty do 15 października 2015 i do 31 marca 2016 roku i otrzymać dodatkowe fundusze, które pozwolą Ci podnieść Twoje kompetencje i ułatwić zmaganie się z problemami zdrowotnymi.
Osoby do kontaktu:
Dr hab. Joanna Puła – pełnomocnik Rektora UR ds. Studentów Niepełnosprawnych, tel. 12 662 43 67 e-mail j.pula@ur.krakow.pl rrpula@cyf-kr.edu.pl
Katarzyna Warianek - pełnomocnik URSS ds. Studentów Niepełnosprawnych e-mail katarzyna.warianek@dzielo.plUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies