Kwiecień 2021

Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, zaprasza pracowników na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad wnioskowania w trwającym konkursie TANGO 5.

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO 5 jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. To już piąty konkurs organizowany w ramach tej inicjatywy.

W konkursie TANGO 5 można aplikować w ramach trzech różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań:

Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce A oraz C jest projekt bazowy – projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do złożenia wniosku w ramach konkursu TANGO V. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

BUDŻET KONKURSU

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 30 000 000 zł, przy czym środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w poszczególnych ścieżkach wynoszą odpowiednio:

 Ścieżka A – 6 000 000 zł

 Ścieżka B – 6 000 000 zł

 Ścieżka C – 18 000 000 zł

 DOFINASOWANIE

 Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

Ścieżka A – 250 000 zł (w tym maksymalnie 150 000 zł na prace B+R);

Ścieżka B – 3 000 000 zł;

Ścieżka C – 3 000 000 zł (w tym maksymalnie 100 000 zł na prace koncepcyjne).

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

 TERMINY

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym z podziałem na rundy:

Runda 1

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2021 roku

Zakończenie naboru wniosków: 30 kwietnia 2021 roku

Runda 2

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 maja 2021 roku

Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00)

Wyniki konkursu: Do 8 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków

 

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 13 KWIETNIA 2021 O GODZ. 10:00

zostało utworzone w programie MS Teams pn. „TANGO 5 - spotkanie informacyjne dla pracowników UR”.

Link do zespołu 

Ścieżka dostępu do spotkania na MS Teams: Zespoły → Ikonka: Dołącz do Zespołu lub utwórz nowy (prawy górny róg) → Ikonka: Dołącz do Zespołu wpisując kod: mmifxnp

I ETAP: 10:00 - 11:00

W ramach doradztwa praktycznego broker technologii UR, Pan mgr Wojciech Borówka, przedstawi:

– warunki udziału w konkursie,

– aktualne wytyczne dotyczące konkursu TANGO 5,

– praktyczną wiedzę w zakresie sporządzania wniosku aplikacyjnego w aspekcie komercjalizacji,

– rolę brokera w konkursie.

II ETAP: 11:00 – 11:10

W ramach szkolenia Pani kierownik Zespołu Projektów Badawczo-Rozwojowych - Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów mgr Katarzyna Wójcik, przedstawi:

- zasady pomocy w przygotowywaniu wniosków oraz dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- zasady weryfikacji formalnej wniosków o finansowanie projektów.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Data wydarzenia: 13 Kwietnia 2021
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK